Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο

Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο

Ο «υγρός χρυσός» κατά τον Όμηρο. Το Έξτρα ή Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο είναι το μη-επεξεργασμένο λάδι το οποίο προκύπτει από το πρώτο «πάτημα» της ελιάς. Μετά τη συλλογή ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε το ελαιόλαδο να διατηρήσει όλες τις λιπιδικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες της ελιάς. Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο ορίζεται το ελαιόλαδο, του οποίου η ελεύθερη οξύτητα […]